نظریه تازه شیخ سعودی: زمین نمی چرخد

    •••••  چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۳ — ۱۹:۲۵ کد مطلب : 655/a   

یک شیخ سعودی در اظهار نظری گفت که زمین نمی چرخد، اگر غیر از این باشد، هواپیما قادر به پرواز نیست.

شیخ بندر الخالیبری در پاسخ به سوال یک دانشجو در دانشگاهی در امارات متحده عربی درباره چرخش زمین گفت: " قرن ها شواهد بر این است که زمین نمی چرخد، اگر زمین ثابت بود هواپیما ها باید در جای خود در آسمان ثابت مانده و حرکت نکنند ."
او با ذکر مثالی گفت : "فرض که قرار است از فرودگاه شارجه به چین برویم. اگر آنطور که خرد گرایان می گویند، زمین به سمت غرب حرکت می کرد، هواپیما باید در آسمان ثابت می ماند تا چین در اثر حرکت زمین به او برسد و فرود آید."
شیخ خالیبری با تاکید بر لزوم مراجعه به متون شرعی گفت که این مسائل را نباید به سادگی پذیرفت.
تئوری چرخش زمین ابتدا در دوره رنسانس توسط "نیکلاس کاپرنیک" ستاره شناس و ریاضی دان لهستانی مطرح شد.

پس از اختراع تلسکوپ و بررسی حرکت ستارگان توسط گالیله، جدال او با کلیسا که منکر چرخش زمین بود، از معروف ترین داستان های تاریخ علم است. گالیله در دادگاه به ظاهر پذیرفت که زمین نمی چرخد، ولی همواره به چرخ زمین اعتقاد داشت.

ا.ا