سلاح هاي شيميايي بارديگر به ابزاري درجنگ ها تبديل شده است

    •••••  شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ — ۰۰:۱۰ کد مطلب : 69729/a   

دبيركل سازمان ملل گفت درحالي كه روز يادبود قربانيان سلاح هاي شيميايي بايد فرصتي براي يادآوري هزينه هاي انساني سنگين ناشي ازبكارگرفتن سلاح هاي شيميايي و تلاش براي دستيابي به جهاني عاري ازاين گونه سلاح ها تبديل شود اين سلاح ها بارديگر به ابزاري درجنگ ها تبديل شده است.

 

به گزارش تحلیل ایران بان كي مون روز جمعه در سالروز يادبودقربانيان سلاح هاي شيميايي گفت كه جهان بايد از اين روز به عنوان فرصتي براي تجديد ميثاق درراه رسيدن به جهاني عاري از اين گونه سلاح ها استفاده كند.


وي افزود: برغم ضرورت چنين ميثاق و اتفاق نظري ،جهان بار ديگر شاهد استفاده از اين سلاح ها بعنوان ابزار جنگي در سال هاي اخير بوده و نشانه ها و مدارك بسياري از بكارگيري آن ها و اثرات مرگباري كه بر مردم بي گناه جهان داشته اند در دست است.


بان كي مون ياد آور شد كه درسال گذشته دو كشور ديگر با پيوستن به كنوانسيون سلاح هاي شيميايي شمار كشورهاي عضو اين كنوانسيون به 192 كشور رسيده و تاكنون 90 در صد از مواد شيميايي مورد استفاده در اين سلاح ها نابود شده اند.


وي افزود سازمان ملل درمشاركت با سازمان منع سلاح هاي شيميايي سازوكارهاي تحقيقاتي مشتركي را براي اجراي عدالت درمورد عاملان استقاده ازاين گونه سلاح ها در كشور سوريه تشكيل داده است.


دبير كل سازمان ملل از همه كشورهاي جهان خواست تا در چنين روزي عهد خود را در راه خلاصي از شر سلاح هاي كشتار جمعي تجديد كرده و با همكاري ها و تلاش هاي مشترك، جهان را از كابوس سلاح هاي شيميايي برهانند.

 

منبع:ایرنا