تحولی بنیادین با اقتصاد مقاومتی

    •••••  جمعه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ — ۰۶:۲۵ کد مطلب : 74596/a   

 

باید امروز دانش های مشترک را کنار هم بگذاریم تا یک سرمایه گذاری بزرگ و تحول زا را ایجاد کنیم. متاسفانه برخی افراد از آمار و ارقام ناشی از بهبودهای سطحی خرسند هستند در حالی که اقتصاد مقاومتی باید تغییرات بنیادین و تحول‌زا و بر تغییر پایه ها استوار است.

 

به گزارش تحلیل ایران، علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش اقتصاد مقاومتی و اقتدار ملی که در مرکز تحقیقات راهبردی - دفاعی برگزار شد اظهار داشت: مقام معظم رهبری به طور مستقیم بر موضوع اقتصاد مقاومتی و اجرایی شدن آن تاکید دارند به این معنی است که نظام می‌خواهد در این رابطه روندی جدید و تحول بنیادین ایجاد کند که این یک حرکت جمعی را از سوی مسئولان کشوری، لشکری و دانشگاهی می‌طلبد.وی با اشاره به این که آنچه در اقتصاد مقاومتی مطرح است ایجاد تغییر بنیادین است، افزود: در اقتصاد مقاومتی هدف این است که با تغییرات، تهدیدات و مخاطرات پیش رو مقابله کنیم.

میزان نوشت: ایجاد محیط تحقیقی و استفاده از استعداد چهار و نیم میلیون جوان دانشگاهی و همچنین ایجاد فضای آموزشی از مهم ترین مولفه های پیش رو در ایجاد اقتصاد تحول‌زا و دانش بنیان است.در اقتصاد مقاومتی باید پیچیدگی‌های اقتصادی را متناسب با آخرین پیشرفت‌های تکنولوژی در نظر بگیریم تا تحولات ایجاد شده بتواند تغییرات مبنایی را در حوزه اقتصاد ایجاد کند.

آقامحمدی افزود: باید امروز دانش های مشترک را کنار هم بگذاریم تا یک سرمایه گذاری بزرگ و تحول زا را ایجاد کنیم. متاسفانه برخی افراد از آمار و ارقام ناشی از بهبودهای سطحی خرسند هستند در حالی که اقتصاد مقاومتی باید تغییرات بنیادین و تحول‌زا و بر تغییر پایه ها استوار است. پراکنده کاری و این که هر کدام از ما بخواهیم بدون سازماندهی در جایی ابتکار عمل از خود نشان دهیم این موضوع هیچ کمکی به اقتصاد مقاومتی نکرده و به عقیده من یک خیانت است زیرا هم اکنون منابع حیاتی و زمانی ما بسیار محدود است.