۵۰۰۰ روستای کشور با بحران آب مواجهند

    •••••  شنبه ۰۸ خرداد ۱۳۹۵ — ۰۳:۱۵ کد مطلب : 76216/a   

مشاور وزیر نیرو و مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: 5000 روستا در سطح کشور با بحران آب مواجه هستند.


به گزارش تحلیل ایران، محمد حاج رسولیها در کهگیلویه و بویراحمد افزود: 540 پروژه فصل آب کشور در حال اجراست.

 

وی بیان کرد: 233 طرح شبکه آب و سد سازی و 120پروژه آبرسانی از مهمترین این طرح ها است.

 

مشاور وزیر نیرو و مدیر عامل شرکت منابع آب ایران تصریح کرد: در سال جاری 40 هزار میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این پروژها مصوب شده است.

 

حاج رسولیها عنوان کرد: از این میزان اعتبار 13 هزار میلیارد ریال از این اعتبار برای احداث سد و شبکه سازی در نظر گرفته شده است.

 

وی ادامه داد: تعداد سدهای دارای ردیف اعتباری کشور 143 مورد است.

 

مشاور وزیر نیرو و مدیر عامل شرکت منابع آب ایران خاطر نشان کرد: 93 طرح سد سازی کشور در اولویت اجرا قرار دارند.

 

حاج رسولیها بیان کرد: در برنامه پنجم 164 طرح مهم با 12/2 میلیارد متر مکعب آب بهره برداری شده است.

 

وی افزود: 5000 روستا در سطح کشور با بحران آب مواجه هستند.

 

منبع:ایسنا