نقدی به رفتار های قبیله ای در گزینش هیات علمی دانشگاهها

تحلیل ایران
    •••••  دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۳ — ۱۰:۲۴ کد مطلب : 777/a   

دانشگاه در هر جامعه ای باید  الگوی رفتارهای مدنی و پیشرو و مبتنی بر شایسته سالاری و نخبه گرایی و بر صدر نشاندن بهترین ها باشد و این مهم بویژه در فرایند جذب و بکار گیری استادان و اعضای هیات علمی دانشگاهها از اهمیت مضاعف برخوردار می شود.نکته مهمی که متاسفانه در ایران در هیاهوهای سیاسی و مکشلات معیشتی مورد غفلت قرار گرفته است .

به گزارش خبرنگار تحلیل ایران مشکل اینجاست که بسیاری از دانشگاههای دولتی در جذب هیات علمی و استاد برای دانشکده ها و گروههای اموزشی خود بدون توجه به شاخص های علمی و اموزشی اولویت جذب را به فارغ التحصیلان دانشگاه خود می دهند و متاسفانه با اختیارات زیادی که وزارت علوم به دانشگاهها در جذب اعضای هیات علمی داده هیچ نظارتی را بر این فرایند معیوب وجود ندارد. گویی فقط فردی لیاقت تدریس در دانشگاه تهران را دارد که فارغ التحصیل این دانشگاه باشد و در مورد دیگر دانشگاهها نیز همین فرایند غلط حاکم است .

این فرایند باعث شده دانشگاههای دولتی با این رویکرد قبیله گرایانه از توان و دانش و تخصص صدها جوان متخصص و توانمند شایسته مقام استادی در دانشگاه خود محروم شوند فقط بدین خاطر که صرفا فارغ التحصیل دانشگاه خود نیستند. در حالی که باید تنها و تنها معیارهای علمی و اموزشی در نظر گرفته شود.

در دانشگاه ازاد نیز مشکل در قالب دیگری بروز یافته است و آن هم محروم کردن دانشجویان از توان و تخصص اساتید جوان و خوش فکر به بهانه پرداخت اضافه کار به اعضای هیات علمی این دانشگاه است . در این دانشگاه از دو ترم پیش حتی المقدور از تدریس استادان حق التدریس جلوگیری می شود و در توجیه ان نیز گفته می شود کلاس های مازاد را به استادان رسمی داده اند تا دریافتی انها افزایش یابد و در این میان به معیاروشاخصی که توجه نمی شود  معیارهای  علمی و تخصصی  است و برخی از استادان محبوب و توانمند از تدریس محروم شده اند.

انتظار این است که شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری تدبیری بیندیشند تا فضای دانشگاهها با دوری و پرهیز از قبیله گرایی و کاسبکاری و باند بازی و رفتارهای ترحم انگیز  از ظرفیت های جوانان خوش فکر و دانشمند کشور در رشته های مختلف استفاده کنند و به رونق علم و دانش در دانشگاهها کمک کنند و دانشگاهها را از محیط اداری دور سازند.