ترکیه در دو راهی تردید

حمیدرضا قوام ملکی
    •••••  یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۳ — ۰۰:۰۰ کد مطلب : 86/a   

داعش به مرزهای ترکیه رسیده، ترکیه ای که در شکل گیری آن نقش مستقیم داشته است و حالا مانده که چه کند. جرات رویارویی نظامی با داعش را ندارد؛ زیرا ارتش ترکیه مانند ارتش عراق زمان صدام برای نبرد کلاسیک و مبارزه با ارتشهای منظم آمادگی دارد و این احتمال وجود دارد که در نبرد نظامی با تاکتیکهای چریکی و جنگ و گریزهای جنگجویان داعش زمینگیر شود و چنین شکستی تمام ابهت این کشور را در هم فروخواهد شکست و عواقبی غیر قابل جبران خواهد داشت. در عین حال استمرار بی عملی و انفعال کنونی نیز از نظر نمادین به پرستیژ این کشور لطمه خواهد زد.

حال ترکیه نه می تواند داعش را کنترل کند و نه با آن بجنگد و نه توان رویارویی با حکومت و ارتش اسد را دارد و در عین حال از کنشهای آینده هر دو طرف منازعه سوریه در هراس است.

همزمان، حجم عظیم آوارگان سوری (حدود ۱.۵ تا ۱.۸ میلیون نفر)، نارضایتی شدید کردها از بی عملی ارتش ترکیه، نارضایتی علوی ها از مواضع دولت ترکیه علیه دولت علوی سوریه، و ظهور پدیده ریش داعشی ها (سنی های طرفدار داعش) از دیگر عوارض جنگ داخلی سوریه است.

آتش جنگی که ترکیه در ابتدا آتش بیار معرکه آن بود امروز دامن این کشور را گرفته و دولت ترکیه را در عرصه تعاملات منطقه بویژه سوریه مات کرده است. به گونه ای که تردید در انجام هر عملی سیاست این کشور را در کوران حوادث و اتفاقات به سمت بی عملی و انفعال رهنمون کرده است.

 

* پژوهشگر روابط بین الملل