رفع فقر و کاهش فاصله طبقاتی از اهداف دیوان محاسبات است

    •••••  دوشنبه ۰۴ مرداد ۱۳۹۵ — ۱۳:۵۵ کد مطلب : 87029/a   

شجاعی از رفع نیازهای اساسی چون فقر و کاهش فاصله طبقاتی و تحقق توسعه پایدار به عنوان اولویتهای این مجموعه علاوه بر وظایف نظارتی خود خبر داد.


به گزارش تحلیل ایران ، فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات در مراسم تکریم از رئیس کل و دادستان دیوان محاسبات کشور ضمن تشکر از اعتماد مجدد کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و نمایندگان مجلس برای انتخاب مجدد وی به‌ این سمت اظهار کرد: دیوان محاسبات از تمام ظرفیت قانونی و کارشناسی خود در راستای ایفای بهتر وظیفه نظارتی در صیانت از بیت المال و استیفای حقوق بیت المال و انتظام بخشی به حقوق قانونی و بودجه‌ای و اطمینان بخشی به حاکمیت بالاخص مجلس را در قالب ارائه گزارشهای ضمنی استفاده خواهد کرد.


وی افزود: تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا با به کارگیری وظیفه نظارتی خود دستگاههای اجرایی را هدایت‌ کنیم تا مسئولان با کسب مجوزهای قانونی به اهداف مورد نظر مقننی خود نایل شوند.


دادستان دیوان محاسبات با اشاره به اولویتهای دیوان محاسبات در این دوره بیان کرد : علاوه بر سیاستهای پیشگیرانه و فعالیت کنترلهای داخلی و تمرکز دیوان محاسبات بر نظارت، موضوعاتی چون رفع نیازهای اساسی مانند فقر و کاهش فاصله طبقاتی و تحقق توسعه پایدار در زمینه اجتماعی و فرهنگی را در اولویت قرار خواهیم داد.


شجاعی افزود: دیوان محاسبات بدون تبعیض و به صورت عادلانه از تمام ظرفیتهای قانونی برای تحقق اهداف سازمانی استفاده می‌کند.