ایتالیا مشتری پوست دباغی شده ایران

    •••••  ﺳﻪشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ — ۰۰:۳۸ کد مطلب : 96548/a   

طبق آمار گمرک در 4 ماه منتهی به تیر ماه سال جاری حدود 2 هزار تن پوست دباغی شده صادر شده که عمده این صادرات به کشور پاکستان و هند بوده است.

 

به گزارش تحلیل ایران، طبق آمار گمرک در 4 ماه منتهی به تیر ماه سال جاری حدود 2 هزار تن  پوست دباغی شده صادر شده که عمده این صادرات به کشور پاکستان و هند بوده است .

گفتنی است این حجم از صادرات ارزش دلاری 4,283,938 و ارزش ریالی 130,278,243,238 را برای کشور به همراه داشته است.

لازم به ذکر است که ایتالیا،ترکیه ، هنگ کنگ، از دیگر کشورهای مقصد صادرات این محصول هستند.

ماه

کشورطرف معامله

وزن(ک.گ)

ارزش ریالی

ارزش دلاری

1

پاكستان

158,380

10,406,088,000

343,800

1

ايتاليا

14,000

861,021,000

28,440

1

ايتاليا

22,000

817,020,000

26,987

1

ترکيه

23,000

1,449,567,000

47,880

1

ترکيه

22,700

372,673,287

12,321

1

هنگ كنگ

32,980

2,116,222,500

69,900

1

هند

22,000

1,525,860,000

50,400

1

هند

86,750

6,276,268,800

207,360

1

هند

31,690

4,821,719,180

159,343

2

پاكستان

295,930

18,380,265,408

606,264

2

ايتاليا

25,450

1,635,390,000

54,000

2

ايتاليا

8,360

871,020,042

28,738

2

ايتاليا

14,950

545,328,000

18,000

2

ترکيه

21,445

167,526,480

5,520

2

ترکيه

72,750

2,594,108,205

85,545

2

هند

203,270

15,288,558,732

504,252

2

هند

81,550

5,275,802,494

174,052

3

پاكستان

49,700

3,046,153,800

100,200

3

چين

34,700

2,966,966,460

97,182

3

ايتاليا

9,465

494,586,000

16,200

3

ايتاليا

33,000

1,356,057,450

44,550

3

ترکيه

21,560

1,321,568,100

43,350

3

ترکيه

61,100

5,540,684,400

181,800

3

هند

23,920

1,554,786,000

51,000

3

هند

202,560

16,073,616,600

527,436

4

پاكستان

74,170

4,858,946,400

158,160

4

ايتاليا

12,400

813,319,200

26,640

4

ايتاليا

55,350

2,128,816,500

69,450

4

ترکيه

23,820

1,408,166,100

45,900

4

ترکيه

49,800

4,445,387,100

144,900

4

هند

1,800

61,060,000

2,000

4

هند

122,900

9,619,876,080

313,920

4

هند

19,320

1,183,813,920

38,448

 

 

منبع: خبرآنلاین