۱۳۹۳/۱۰/۱۰ -- ۲۱:۱۱
رضا نصیری حامد
موضوعات ‌مرتبط:
اقتصادی ایران

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور؛ نهادی فرا دولتی