گزارش ویدئویی:

m/255 :کد

دروازۀ جهنم در ترکمنستان

  یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵ — ۱۷:۵۰
Loading the player...

دروازۀ جهنم حفره ای است که از آن سالیان سال است آتش زبانه می کشد و در صحرای آرال قراقوم نزدیکی عشق آباد پایتخت ترکمنستان قرار دارد.


  بر اساس برخی روایتها این مکان چند دهۀ قبل به منظور رسیدن به منابع گاز طبیعی حفاری شد، اما حفاری های چاه به داخل زمین فروکش کرد و دهانه ای به قطر حدود 70 متر ایجاد شد. به منظور جلوگیری از آسیب دیدن افرادی که به این چاله عظیم نزدیک می‌شوند، گازی که از آن متصاعد می شوند به آتش کشیده شد و انتظار می رفت که بعد از مدتی آتش خاموش شود، اما آتش همچنان روشن است، از این رو این مکان دروازه جهنم نامیده شد و اکنون به یکی از مناطق گردشگری ترکمنستان تبدیل شده است!
                             ارسال نظر جدید:
      نام :        (در صورت تمایل)

      ایمیل:      (در صورت تمایل) - (نشان داده نمی شود)

     نظر :