۱۳۹۳/۱۱/۱۳ -- ۱۲:۰۰
طاهره دلیران چاپشلو
موضوعات ‌مرتبط:
سیاسی تحلیلی

تحلیلی در خصوص بحران کنونی اوکراین
 ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ -- ۱۲:۳۳
طاهره دلیران چاپشلو
موضوعات ‌مرتبط:
سیاسی تحلیلی

امریکا و ناتو دشمنان اصلی روسیه در دکترین 2014
 ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ -- ۱۲:۲۹
طاهره دلیران چاپشلو
موضوعات ‌مرتبط:
سیاسی تحلیلی

آمریکا و ناتو دشمنان اصلی روسیه در دکترین 2014