۱۳۹۳/۱۲/۱۱ -- ۰۰:۲۵
علیرضا دباغ
موضوعات ‌مرتبط:
اجتماعی رسانه

جشن کتاب در ساختمان رادیو
باید تشکر کرد از سخاوتمندی این روزهای مدیران فرهنگی رسانه ملی .
 ۱۳۹۳/۱۰/۲۶ -- ۱۱:۵۶
علیرضا دباغ
موضوعات ‌مرتبط:
اجتماعی ایران

یک بام و دو هوا؛ سونامی تغییرات در صدا و سیما