کانال رسمی اینستاگرام تحلیل ایران    کانال رسمی تلگرام تحلیل ایران   
تبلیغات در تحلیل ایران
محفل پیشکسوتان جهاد و شهادت
دریا روزنامه منطقه جنوب کشور

امروز حجم وسیع تحولات زندگی بشر و ابعاد متنوع آن از یکسو و وجود نظرگاه های متفاوت و گاه متعارض موجب شده است درک و فهم مفید و صحیح این تحولات به چالشی جدی در زندگی شهروندان بویژه تصمیم سازان و تصمیم گیران تبدیل شود.

به عبارتی چالش نخست این است که هر شهروند باید بداند که به کدام تحولات نگاه کند و بر شناخت و تحلیل آنها متمرکز شود و چالش بعدی این است که باید بیاموزد که به تحولات چگونه و از چه منظری نگاه کند تا به حقیقت نزدیکتر باشد. بی توجهی به این مهم که از قضا بسیار در دنیای جدید شایع است منجر به بروز پدیده ای است که از آن با عنوان بمباران خبری نام برده می شود و نتیجه قطعی آن نا آگاهی و جهل و سردرگمی است در حالی که در جهانی با این حجم تولید اطلاعات سخن از جهل گفتن به نظر غریب می آید ولی باید پذیرفت که واقعیتی تلخ است. اما اگر تصمیم سازان یک جامعه دچار این بلیه شوند که می توان آن را ” همه چیز دانی درعین  نادانی” نامید  تبعات آن در بازه های کوتاه و بلند مدت در سطح ملی و بین المللی بسیار ناگوار است زیرا زندگی در جهان امروز نیازمند تصمیم سازان آگاه و هوشمند و واقع گرا و آرمان اندیش است و چنین رهبران و مدیران و تصمیم گیرانی ملتها را به بیشینه توان و عزم ملی هدایت می کنند.

گروه مطالعاتی و تحلیلی تحلیل ایران قصد دارد با درک این مشکل، توجه و تمرکز مخاطب خود را به مهمترین مسائل ایران و جهان در ابعاد سیاسی، نظامی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی جلب کند. تلاش و سعی گروه شورای نویسندگان تحلیل ایران این است که زاویه دید جدید و متفاوتی را برای درک بهتر تحولات مورد اشاره بکار گیرند نگاهی که مبتنی بر اطلاعات درست، تحلیل دقیق و علمی و واقع نگرانه و در صورت امکان و نیاز دارای توانایی در پیش بینی آینده باشد.

از این رو زین پس تلاش خواهیم کرد در هرهفته بین ۴ تا ۶ موضوع و مساله مهم و اصلی را از میان هزاران مساله و موضوع مطرح در رسانه های برگزیده و در نزد متفکران و اندیشمندان، با رویکردی تحلیلی و دقیق مورد بحث قرار دهیم. نفس انتخاب موضوعات خاص در نگاه ما نشان دهنده ترجیحات راهبردی شورای نویسندگان است اما در اطلاع رسانی وتحلیل و تفسیر این موضوعات با تکیه بر انباشت دانش اجتماعی و انسانی و بهره گیری بهینه ازنظریه های موجود اهتمام می شود با آزاد اندیشی و خلاقیت ذهنی و فکری و با در نظر گرفتن منافع و امنیت ملی؛ زمینه های تحلیلی ارتقای قدرت و اقتدار ملی ایرانیان را در ذیل حاکمیت  جمهوری اسلامی فراهم سازیم.

در این مسیر دست همه تحلیل گران و صاحب نظران و نخبگان گرامی که درد واقعیت بینی و شناخت موشکافانه پدیده های پیرامونی را دارند را به گرمی برای همکاری می فشاریم و چشم انتظار دریافت دیدگاه ها و نظرات آنان خواهیم بود.

تماس با ما

  .....