صاحب امتیاز و مدیر مسئول: علی گل وری

  تماس با تحریریه تحلیل ایران

    آدرس ایمیل:info@tahlileiran.ir

    شماره تلفن:02126424758

    شماره فکس:02126424758

  شماره ثبت:93/20271

    خواهشمنداست مطالب خود را به فارسی درج نمایید.

    نشانی: تهران میدان انقلاب خیابان کارگر جنوبی خیابان نظری پلاک 99 طبقه سوم واحد شرقی

  نام :
 
  پست الکترونیکی :
     
  موضوع پیام :
 

  متن پیام :