۱۳۹۵/۰۶/۲۰ -- ۲۱:۱۶
ناصر محمدي
موضوعات ‌مرتبط:
اقتصادی اقتصاد

مثلث طلایی فساد
عناصر اصلی رئوس اضلاع این مثلث را واژه های انحصار،پروژه و مجوز تشکیل می دهد.
 ۱۳۹۵/۰۳/۱۶ -- ۱۱:۴۸
احمدرضا صباغی
موضوعات ‌مرتبط:
اقتصادی خودرو

واردات خودرو در قبضه انحصارطلبان
چرا واردات خودرو در انحصار عده ای خاص از جامعه است؟
 

--%>