۱۳۹۳/۰۹/۲۲ -- ۰۰:۰۰
رضا مهرعطا
موضوعات ‌مرتبط:
سیاسی تحلیلی

نیروی دریائی راهبردی و قدرت حضور در آبهای آزاد
 ۱۳۹۳/۰۶/۰۱ -- ۰۰:۰۰
عیسی گلوردی
موضوعات ‌مرتبط:
سیاسی تحلیلی

نقش و اهمیت زیردریائی در جنگهای آینده