۱۳۹۶/۰۴/۰۷ -- ۱۴:۵۴
موضوعات ‌مرتبط:
اجتماعی بین الملل

خروج قطار از ریل در نیویورک
خروج قطار مترو از ریل در نیویورک 34 زخمی برجای گذاشت.
 ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ -- ۱۴:۵۴
موضوعات ‌مرتبط:
اجتماعی بین الملل

خروج قطار از ریل در نیویورک
خروج قطار مترو از ریل در نیویورک 34 زخمی برجای گذاشت.