۱۳۹۳/۰۹/۲۵ -- ۰۰:۰۰
موضوعات ‌مرتبط:
سیاسی تحلیلی

پاسخ جعفری به جنجال درباره سازندگی سپاه با تهمت فعالیت اقتصادی