۱۳۹۳/۱۰/۲۷ -- ۲۳:۰۶
موضوعات ‌مرتبط:
اقتصادی ایران

انتقاد از عدم پیش بینی بحراب اب در بودجه 94
 ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ -- ۱۰:۱۴
موضوعات ‌مرتبط:
اقتصادی ایران

سخنرانی مومنی درباره آب ، فرهنگ و جامعه
 ۱۳۹۳/۱۰/۰۳ -- ۰۰:۰۰
رضا نصیری حامد
موضوعات ‌مرتبط:
اقتصادی توسعه

توسعه یا توسعه متوازن؟