۱۳۹۳/۱۰/۲۶ -- ۲۱:۲۶
موضوعات ‌مرتبط:
اجتماعی فرهنگ و هنر

خودکفایی کشاورزی از اشتباهات راهبردی است!