۱۳۹۳/۱۰/۰۵ -- ۱۳:۵۵
ناصر محمدي
موضوعات ‌مرتبط:
اجتماعی تلویزیون

نمایش روحانیت اصیل در سریال پرده نشین