۱۳۹۳/۱۰/۰۶ -- ۰۰:۰۰
موضوعات ‌مرتبط:
اجتماعی تئاتر

استعفای مدیر تئاتر کشور به خاطر محدودیتهای مالی و دخالتهای بیجا