۱۳۹۳/۱۰/۲۴ -- ۲۲:۰۰
موضوعات ‌مرتبط:
سیاسی ترکیه

گزارش اختصاصی تحلیل ایران از توافق محرمانه ترکیه و داعش
 ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ -- ۲۱:۳۸
تحلیل ایران
موضوعات ‌مرتبط:
سیاسی ترکیه

گزارش اختصاصی تحلیل ایران از توافق محرمانه ترکیه و داعش
 ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ -- ۰۰:۰۰
تحلیل ایران
موضوعات ‌مرتبط:
سیاسی ترکیه

سخنراني ناسیونالیستی اردوغان