۱۳۹۴/۱۱/۱۱ -- ۱۱:۰۶
موضوعات ‌مرتبط:
محیط زیست مواد مخدر

جمع آوری ۲۰ هزار معتاد در آذربایجان شرقی
۶۵ درصد زندانیان، مربوط به مواد مخدر است