۱۳۹۳/۰۹/۱۶ -- ۰۰:۰۰
علي گلوردی
موضوعات ‌مرتبط:
فناوری تحلیلی

شخصیت شناسی از طریق ایمیل نویسی
 ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ -- ۰۰:۰۰
علي گلوردی
موضوعات ‌مرتبط:
اقتصادی تحلیلی

سود و زیان شرکت ملی نفتکش در فردای برداشته شدن تحریم ها